Trang chủ / Sản phẩm / NI / Thiết bị thu thập dữ liệu DAQ / NI PCIe-6509

Thiết bị thu thập dữ liệu di động NI USB-6002

NI PCIe-6509

Card PCI Express, thu thập tín hiệu điện, 96 kênh, 5 V, TTL / CMOS, 24 mA

PCIe-6509 cung cấp các I/O kỹ thuật số.
Sử dụng các trạng thái khởi động có thể thay đổi, có thể cấu hình các trạng thái ban đầu trong phần mềm để đảm bảo hoạt động an toàn, không trục trặc khi kết nối với bên ngoài. Nếu xảy ra lỗi máy tính hoặc ứng dụng, PCIe-6509 có thể sử dụng cơ quan giám sát để chuyển sang trạng thái an toàn để đảm bảo phát hiện và khôi phục an toàn từ các điều kiện lỗi. Bộ lọc đầu vào có thể lập trình loại bỏ sự cố / đột biến và cung cấp khả năng gỡ lỗi thông qua bộ lọc kỹ thuật số.

Đặc điểm

  • Số lượng kênh:
96
  • Khả năng tương thích:
    • PCI/PXI-6509:
TTL / CMOS, tham chiếu GND một đầu
    • PCIe-6509:
TTL Schmitt Trigger / CMOS, tham chiếu GND một đầu
  • Đầu kết nối:
Dòng SCSI 100 pin female 0.05

NI DAQ

Các sản phẩm liên quan