Trang chủ / Sản phẩm / NI / Thiết bị giao tiếp truyền thông / NI USB-485

NI USB-485

USB‑485 là công cụ chuyển đổi trung gian, từ cổng USB thành cổng Serial không đồng bộ đơn để giao tiếp với các thiết bị RS485 và RS232. Người dùng có thể sử dụng cổng USB‑485 làm cổng Serial tiêu chuẩn từ ứng dụng bao gồm các đường RTS / CTS. Giao tiếp Serial NI cũng xuất hiện dưới dạng cổng COM tiêu chuẩn để tương thích với các chương trình sử dụng giao tiếp Serial.

Các sản phẩm liên quan