Kỹ thuật

Góc kỹ thuật

2021.01.22
NI

Hướng dẫn kích hoạt phần mềm NI có bản quyền trên máy tính offline

Các thao tác để kích hoạt phần mềm NI có bản quyền trên máy tính không có kết nối internet.

*Lưu ý: Để tạo mã kích hoạt cần một máy tính có kết nối internet.

Từ bước 1 đến bước 3 thực hiện trên máy tính cần kích hoạt phần mềm NI

1. Khởi động phần mềm NI License Manager.

2. Click vào mục Computer Information.

3. Ghi chép lại Computer ID:

Từ bước 4 đến bước 6 sẽ thực hiện trên máy tính có kết nối internet:

4. Truy cập vào trang web NI Product Activation theo đường dẫn sau: https://www.ni.com/nilg-activate/jsp/customer_activate_details.jsp

5. Điền đầy đủ thông tin vào các mục trong hình:

Trong đó:

   • First Name, Last Name: Điền họ tên người đăng ký tài khoản NI có số seri phần mềm cần kích hoạt
   • Organization: Điền tên công ty hoặc tổ chức đăng ký tài khoản NI có số seri phần mềm cần kích hoạt
   • Email: Điền địa chỉ email đăng ký tài khoản NI có số seri phần mềm cần kích hoạt, mã kích hoạt sẽ được gửi về địa chỉ email này
   • Product: Chọn phần mềm NI cần kích hoạt
   • Operating System: Chọn hệ điều hành đang chạy trên máy cần kích hoạt phần mềm
   • Product Version: Chọn phiên bản phần mềm cần kích hoạt
   • Serial number: Nhập số seri của phần mềm cần kích hoạt (Nếu không nhớ số seri có thể đăng nhập vào tài khoản NI rồi truy cập vào website: https://www.ni.com/myni/products/en/ để kiểm tra số seri)
   • Computer ID: Nhập ID của máy cần kích hoạt chúng ta đã có được ở bước 3

6. Sau khi điền đầy đủ tất cả các thông tin trên, nhấn vào SUBMIT. NI sẽ gửi email mã kích hoạt gồm 20 ký tự về địa chỉ email đăng ký tài khoản NI có số seri phần mềm cần kích hoạt.

Từ bước 7 đến bước 10 sẽ thực hiện trên máy tính cần kích hoạt phần mềm:

7. Khởi động phần mềm NI License Manager.

8. Chọn Activate Software.

9. Chọn Enter activation codes (1). Nhập mã kích hoạt nhận được từ NI (từ email ở bước 6) (3). Sau đó nhấp vào nút Activate (2).

10. Vào Local Licenses, kiểm tra status ở phần mềm cần kích hoạt. Nếu hiển thị là Licensed thì phần mềm đã kích hoạt thành công.

Các thông tin liên quan