Trang chủ / Sản phẩm / NI / PXI / NI PXIe-4464

NI PXIe-4464


PXIe-4464 có thể lấy mẫu đồng thời trên tất cả các kênh. Ngoài ra, PXIe ‑ 4464 bao gồm các bộ lọc khử răng cưa tích hợp tự động điều chỉnh theo tốc độ lấy mẫu, 6 dải khuếch đại ngõ vào có thể lập trình được, và hỗ trợ cảm biến thông minh TEDS. Bộ kích thích IEPE có thể cấp dòng cho các cảm biến công suất cao và bảo vệ dữ liệu toàn vẹn trên dây của các cảm biến.

Đặc điểm ngõ vào

 • Số lượng kênh đầu vào được lấy mẫu đồng thời
4
 • Cấu hình ngõ vào
Vi sai hoặc giả vi sai (50 Ω giữa đầu âm và nối đất của khung máy), có thể lựa chọn mỗi kênh độc lập
 • Khớp nối đầu vào
AC hoặc DC, có thể lựa chọn mỗi kênh độc lập
 • Độ phân giải bộ chuyển đổi ADC
24 bit
 • Kiểu ADC
Delta-Sigma
 • Tốc độ lấy mẫu (fs)
  • Phạm vi:
100 Sample/s đến 204.8 kSample/s
  • Độ phân giải
≤181.9 μS/s
 • Tốc độ lấy mẫu của module ADC
6.640625 MS/s
 • Kích thước bộ đệm FIFO
1023 samples
 • Dữ liệu truyền nhận
Bộ nhớ truy cập trực tiếp (DMA), được lập trình (I/O)

Phạm vi tín hiệu

 • Độ khuếch đại(dB)
Toàn bộ phạm vi ngõ vào
  • 30
 • Vpk: ±0.316
 • Vrms: ±0.224
  • 20
 • Vpk: ±1.00
 • Vrms: ±0.707
  • 10
 • Vpk: ±3.16
 • Vrms: ±2.24
  • 0
 • Vpk: ±10.0
 • Vrms: ±7.07
  • -10
 • Vpk: ±31.6
 • Vrms: ±22.4
  • -20
 • Vpk: ±42.4
 • Vrms: ±30.0

Phạm vi ở chế độ thông thường

 • Độ khuếch đại(dB)
Cấu hình
  • 0,10,20,30
 • Ngõ vào dương - vi sai : ±12
 • Ngõ vào dương - giả vi sai: ±12
 • Ngõ vào âm - vi sai : ±12
 • Ngõ vào âm - giả vi sai: ±10
  • -10,-20
 • Ngõ vào dương - vi sai : ±42.4
 • Ngõ vào dương - giả vi sai: ±42.4
 • Ngõ vào âm - vi sai : ±42.4
 • Ngõ vào âm - giả vi sai: ±10

Bảo vệ quá áp

 • Ngõ vào
Cấu hình
  • Ngõ vào dương (+)
 • Vi sai (Vpk)*: ±42.4
 • Giả vi sai (Vpk)*: ±42.4
  • Ngõ vào âm (-)
 • Vi sai (Vpk)*: ±42.4
 • Giả vi sai (Vpk)*: ±10
 • * là điện áp so với điện áp nối đất của chassis

Các sản phẩm liên quan