Tin tức

Tin mới cập nhật

2020.05.26
NI

Chuyển giao thiết bị giảng dạy viễn thông NI USRP

Peritec chuyển giao thiết bị giảng dạy viễn thông NI USRP cùng với phần mềm LabVIEW Communications cho một cơ sở giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin thêm về NI USRP

Các tin tức liên quan