Tin tức

Tin mới cập nhật

2020.03.16
LabVIEW

Triển khai thiết bị nghiên cứu tại Tp. Hồ Chí Minh

Peritec triển khai thiết bị đo rung động sử dụng NI CompactDAQ của National Instruments và cảm biến đo gia tốc 3 trục của PCB Piezotronics, Inc. tại một đơn vị nghiên cứu ở Tp. Hồ Chí Minh.

Các tin tức liên quan