Trang chủ / Sản phẩm / Ixxat / Ixxat Automotive / Các bộ giao tiếp PC

Các bộ giao tiếp PC

Bộ giao tiếp PC cho phép phân tích và kiểm soát hệ thống nhúng hoặc dựa trên PC dựa trên CAN, CAN FD và LIN.

Các bộ giao tiếp PC của Ixxat được sử dụng trong nhiều ứng dụng, có thể là trong các testbench để kết nối thiết bị được kiểm tra (DUT) với máy tínhhoặc như một giao tiếp điều khiển trong hệ thống sản xuất hoặc xử lý.

Trình điều khiển cho Windows (VCI), Linux và hệ điều hành thời gian thực (ECI), bao gồm trong phạm vi cung cấp, có giao tiếp lập trình giống hệt nhau và cho phép chuyển đổi nhanh chóng, dễ dàng giữa các thẻ mà không cần thích ứng với ứng dụng của khách hàng . Do đó, có thể chọn giao tiếp tối ưu cho khu vực ứng dụng, về yêu cầu hiệu suất hoặc chi phí đơn vị mục tiêu bất kỳ lúc nào.

USB-to-CAN FD

CAN (FD) với tối đa 8 (4) kênh, LIN, Dig. IO

CAN@net NT 100/200/420

CAN, CAN FD, Ethernet lên đến 4 kênh

CAN-IB500/PCIe

CAN, CAN FD

CAN-IB520/PCIe Mini

CAN FD, CAN

CAN-IB600/PCIe

1-2 x CAN FD / CAN

CAN-IB630/PCIe 104

2 x CAN FD, CAN

CAN-IB640/PCIe

4 x CAN FD/CAN và 4 x LIN

CAN-IB810/PMC

2 x CAN FD / CAN (HS/LS), LIN

CANnector

CAN (FD) với tối đa 8 (4) kênh, LIN, Dig. IO

Ixxat D-PDU API

Dành cho Windows

 

CÁC VÍ DỤ ỨNG DỤNG - CÁCH BRIDGE VÀ GATEWAY HOẠT ĐỘNG

Giao tiếp USB-to-CAN di động để truy cập bus CAN (FD) dễ dàng cho phép cấu hình, dịch vụ và phân tích

Bo mạch plug-in CAN (FD) mạnh mẽ cho phép kết nối hệ thống kiểm tra / mô phỏng với hệ thống hoặc thiết bị xe buýt ô tô

Kết nối không dây với hệ thống bus ô tô để phân tích, cấu hình và kiểm tra linh hoạt

Các sản phẩm liên quan