Trang chủ / Sản phẩm / Ixxat / Giao tiếp CAN / CAN-IB600/PCIe

Dòng sản phẩm PCI Express CAN giao tiếp

Với hỗ trợ CAN (HS/LS), CAN FD và LIN.

CAN-IB600/PCIe

1 x 2 CAN FD, CAN (Tốc độ cao), CAN (Tốc độ thấp) Giao tiếp CAN FD chủ động cho PCI Express Với CAN-IB600/PCIe HMS cung cấp giao tiếp CAN FD dựa trên khái niệm kiến trúc mô-đun hiện đại. Giao tiếp có tối đa hai kênh CAN. Mỗi kênh CAN có thể gửi và nhận thông điệp CAN FD hoặc CAN 2.0A/B. Sử dụng các mô-đun mở rộng tùy chọn, toàn bộ phạm vi bus có thể được bao phủ bằng một thẻ - từ CAN-FD (định dạng ISO cũng như không phải ISO), CAN (ISO 11898-2), CAN chịu lỗi (ISO 11898-3) sang LIN.

Các sản phẩm liên quan