Trang chủ / Sản phẩm / Ixxat / Giao tiếp CAN / CAN-IB640/PCIe

CAN-IB640/PCIe

PCIe Express giao tiếp CAN với hỗ trợ CAN (HS/LS), CAN FD và LIN.

Giao tiếp CAN chủ động

4 x CAN FD/CAN (có thể chuyển đổi), 4 x LIN

Với CAN-IB640/PCIe, HMS cung cấp bo mạch giao tiếp CAN FD dựa trên khái niệm kiến trúc có tính mô-đun cao và hiện đại. Giao tiếp có sẵn với tối đa bốn kênh CAN. Mỗi kênh có thể gửi và nhận thông điệp CAN FD hoặc CAN 2.0A/B. Ngoài ra, bốn kênh LIN cũng có sẵn.

Xem thêm các lựa chọn giao tiếp CAN khác tại đây.

Bảng tính năng - Hỗ trợ Fieldbus và các tùy chọn

CAN Interface Loại On-board µC Galv. được cách ly   CAN HS CAN LS CAN FD LIN Tùy chọn khác
CANnector Ethernet/USB   8   4 2 WiFi/EtherCAT
CAN-IB640/PCIe PCIe   4 (tối đa)   4 (tối đa) 4  
CAN-IB600/PCIe PCIe   1-2   1-2    
CAN-IB500/PCIe PCIe     1 1-2 1    
CAN-IB200/PCIe PCIe option   1-4 1-4   0-4 Low Profile
CAN-IB100/PCIe PCIe   option   1-4 1-4     Low Profile
CAN-IB520/PCIe Mini PCIe Mini     1   1    
CAN-IB120/PCIe Mini PCIe Mini   option   1-2        
CAN-IB630/PCIe 104 PCIe 104   2   2    
CAN-IB230/PCIe 104 PCIe 104   2/4 0-1   0-1  
CAN-IB130/PCIe 104 PCIe 104     1-2        
CAN-IB810/PMC PMC   2 0-2 2 0-2  
CAN-IB410/PMC PMC   2-4 2-4   0-2  
CAN-IB400/PCI PCI   1-4 1-4   0-4  
CAN-IB300/PCI PCI     1-4 1-4      
USB-to-CAN FD USB   1-2   1-2 1  
USB-to-CAN V2 USB   1-2 0-1   0-1  
USB-to-CAN V2 Plugin USB   1-2 0-1   0-1  
simplyCAN USB     1        
CAN@net NT 200/420
Ethernet
  2-4   0-2    
CAN@net NT 100 Ethernet   1        
CAN@net II/VCI Ethernet   1        
CANblue II Ethernet   1        

 

 

  

Các sản phẩm liên quan