Trang chủ / Sản phẩm / Ixxat / Giao tiếp CAN / CAN-IB500/PCIe

Dòng sản phẩm PCI Express CAN giao tiếp

Với hỗ trợ CAN (HS/LS), CAN FD và LIN.

CAN-IB500/PCIe

1 x CAN FD, CAN (Tốc độ cao), CAN (Tốc độ thấp) Giao tiếp CAN FD thụ động cho PCI Express Với CAN-IB500/PCIe HMS cung cấp giao tiếp CAN FD dựa trên khái niệm kiến trúc mô-đun hiện đại. Giao tiếp có một kênh CAN có thể gửi và nhận các thông điệp CAN FD (định dạng ISO hoặc không ISO) hoặc CAN 2.0A/B.

Các sản phẩm liên quan