Trang chủ / Sản phẩm / LDRA / LDRAunit

LDRAunit®

LDRAunit cung cấp khả năng thử nghiệm đơn vị (Unit Testing) và thử nghiệm tích hợp (Integration Testing) (hoặc "thử nghiệm cấp thấp") tự động. Các chế độ kiểm tra này giúp đảm bảo tất cả mã đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng trước khi triển khai. Kiểm thử đơn vị tự động tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách giúp các nhà phát triển viết mã tốt hơn, hiệu quả hơn.

LDRAunit là gì?

LDRAunit là một công cụ kiểm tra tích hợp (intergration test) và kiểm tra đơn vị (unit test) chạy độc lập, tiết kiệm chi phí, không yêu cầu đầu tư vào một chuỗi công cụ hoàn chỉnh. LDRAunit tự động hóa và tăng thông lượng kiểm tra cũng như khả năng lặp lại để tăng đáng kể hiệu quả kiểm tra tổng thể. Các nhà quản lý phát triển phần mềm đang tìm cách phát triển mã chất lượng cao nhất theo cách tiết kiệm chi phí nhất, tận dụng thử nghiệm tích hợp/đơn vị tự động để tránh sự chậm trễ tiềm ẩn do các chiến lược thử nghiệm thủ công cấp thấp không hiệu quả gây ra. Những kỹ thuật truyền thống này thường không đầy đủ và trì hoãn việc phát hiện và sửa chữa các lỗi cho đến giai đoạn cuối của quá trình kiểm thử hệ thống, nơi mà việc sửa chữa sẽ tốn kém hơn.

LDRAunit sử dụng các kỹ thuật phân tích luồng dữ liệu (data flow) và luồng điều khiển (control flow) tinh vi để xác định đầy đủ chi tiết về giao diện (interface) của (các) đơn vị (unit) được kiểm tra. Mức thông tin này sau đó cho phép LDRAunit tự động tạo các test drivers, loại bỏ nhu cầu viết lệnh thủ công. Stubs có thể được viết bằng tay hoặc được tạo tự động cho các hàm (functions), phương thức (methods), hàm tạo (constructors), lệnh gọi hệ thống (system calls), gói (packages), generics, v.v. "Managed stubs" được tạo tự động đủ hoàn chỉnh để cho phép test harness build và thực thi (execute). Các ngoại lệ có thể được bắt tự động và các test cases có thể được passed hoặc failed tùy thuộc vào việc liệu các ngoại lệ có được đưa ra hay không. Phương pháp xử lý ngoại lệ có thể cấu hình được.

LDRAUnit Basics

LDRAunit lưu trữ các nhóm test case dưới dạng sequence. Các sequence đã xuất được lưu trữ trong Test Case Files (TCF) nơi chứa tất cả thông tin cần thiết để chạy lại các test case. TCF có thể được nhóm với các báo cáo hồi quy (regression report) và có thể được lưu trữ để xác minh hồi quy (regression verification). Chúng có thể được lưu cùng với tệp nguồn, được lưu qua hệ thống quản lý cấu hình phần mềm (software configuration management - SCM) hoặc được sử dụng làm chú thích. Tài liệu thử nghiệm dựa trên yêu cầu có thể được đính kèm và lưu trữ - ví dụ: lý do tại sao các giá trị cụ thể được chọn hoặc thẻ (tags) để ánh xạ tới hệ thống quản lý yêu cầu (requirement management system).

Coverage

LDRAunit có quyền truy cập vào toàn bộ các số liệu coverage của LDRA, bao gồm Procedure Call, Statement, Branch/Decision, và MC/DC và LCSAJ (JJ-path). Người dùng có thể chọn các số liệu phù hợp dựa trên các ràng buộc về an toàn và chương trình của họ. Chế độ xem từng dòng (line-by-line) cho biết câu lệnh (statement), nhánh (branch) và điều kiện (condition) nào đã được thực thi. LDRAunit hỗ trợ tạo và thực hiện các test case trên máy chủ (máy tính), mục tiêu thực (thiết bị nhúng) và mục tiêu mô phỏng (thiết bị nhúng mô phỏng).

Những thành phần mở rộng?

Các thành phần mở rộng cho LDRAunit bao gồm: TBsafe, TBextreme, LDRA Function coverage and call coverage reports, và target license packages (TLPs).

LDRAunit có được chứng nhận không?

Cả hệ thống quản lý chất lượng LDRA và công cụ LDRAunit đều được chứng nhận. LDRA đã duy trì chứng nhận ISO 9001 trong hơn 25 năm. LDRAunit được chứng nhận bởi SGS-TÜV SaarTÜV SUD cho các tiêu chuẩn an toàn chức năng (Functional Safety - FuSa) sau:

  • IEC 61508:2010 An toàn chức năng của các hệ thống liên quan đến an toàn điện/điện tử/có thể lập trình
  • ISO 26262:2011 Phương tiện giao thông đường bộ – An toàn chức năng (Functional Safety)
  • IEC 62304:2015-06 Phần mềm thiết bị y tế – Quy trình vòng đời phần mềm
  • EN 50128:2011 Ứng dụng đường sắt – Hệ thống liên lạc, tín hiệu và xử lý – Phần mềm cho hệ thống điều khiển và bảo vệ đường sắt

Những ngôn ngữ và nền tảng nào được hỗ trợ?

Dưới đây là danh sách một phần các ngôn ngữ lập trình và nền tảng hiện được hỗ trợ bởi LDRAunit. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có danh sách đầy đủ các ngôn ngữ lập trình và nền tảng được LDRAunit hỗ trợ:

Các ngôn ngữ lập trình
C
C++
Java
Ada95
Nền tảng máy chủ
Windows 11/10/8/7/Vista/XP
Linux (RHEL/CentOS, Ubuntu, SUSE/openSUSE)
MAC
Các công cụ phát triển
Altera
Analog Devices VisualDSP
Atego ObjectAda
Atmel Studio
ARM DS-5 Development Studio
Cosmic ZAP & IDEA
DDC-I Open Arbor
Freescale CodeWarrior
GNU
Green Hills MULTI & INTEGRITY
IAR Embedded Workbench
iSYSTEM winIDEA
Keil µVision
Lauterbach TRACE32
MathWorks Simulink
Mentor Graphics
Microchip MPLAB & MPLAB X
QNX Momentics
Renesas
TASKING
TI Code Composer Studio
Wind River Tornado, Workbench supporting VxWorks, Diab
Xilinx
Các vi xử lý và vi điều khiển được hỗ trợ
Altera – NIOS, ARM
Analog Devices – SHARC, Blackfin, ADSP-xxx, ARM
ARM Cortex A/R/M
Infineon – TriCore, C166, ARM
Intel – 8051, 80C196
Microchip / Atmel – PIC, dsPIC, ATmega, SAM
NXP / Freescale – LPCxxxx, S32, HCxx, MC68K, MPC5xx, 6xx & 8xx
PowerPC – 5xx, 6xx, 7xx & 8xx
Renesas – RH850, RL78, RX, ARM
ST – STM32, SPC5, Stellar
TI – MSP430, TMS320, TMS570, ARM, C6000

Các sản phẩm liên quan