Trang chủ / Sản phẩm / LDRA / LDRAcover

LDRAcover®

LDRA cung cấp một cách tiếp cận toàn diện và tự động để đáp ứng nhiều tiêu chuẩn về an toàn chức năng và bảo mật cũng như để cải thiện chất lượng phần mềm. LDRAcover giải quyết các mục tiêu bao phủ cấu trúc (Structural Coverage) nghiêm ngặt của các tiêu chuẩn như DO-178C, IEC 61508, ISO 26262 và IEC 62304 cho đến và bao gồm các SIL, ASIL và Class khắt khe nhất.

LDRAcover là gì?

LDRAcover là một công cụ bao phủ mã (Code Coverage) độc lập, hiệu quả về chi phí, không yêu cầu đầu tư vào một chuỗi công cụ hoàn chỉnh. LDRAcover cung cấp cho người dùng khả năng xem kết quả bao phủ mã một cách nhanh chóng và dễ dàng. Sơ đồ gọi (call diagram), sơ đồ luồng (flow diagram) và báo cáo bao phủ mã trình bày kết quả trên giao diện tương tác dễ sử dụng với khả năng lọc mạnh mẽ.

LDRAcover cung cấp các tài liệu lập kế hoạch thử nghiệm và đồ thị được mã hóa màu để giúp đạt được mức độ bao phủ mong muốn, từ các procedure/function calls đến bao phủ điều kiện/quyết định được sửa đổi quan trọng về an toàn. LDRAcover hỗ trợ tạo và thực thi các test case trên máy chủ và đích (phần cứng) (mô phỏng và thực tế). LDRAcover quản lý và đo lường tiến trình xác minh mã, cải thiện lòng tin về độ tin cậy và độ bền của mã, xác định chính xác phần mềm được kiểm tra không đầy đủ, giảm chi phí và tài nguyên kiểm tra hồi quy, tăng chất lượng sản phẩm và rút ngắn thời gian đưa ra thị trường.

Những loại phân tích bao phủ cấu trúc nào được hỗ trợ?

LDRAcover cung cấp nhiều chỉ số bao phủ cấu trúc theo yêu cầu của các tiêu chuẩn an toàn chức năng và bảo mật:

  • Bao phủ chức năng
  • Bao phủ gọi
  • Bao phủ điểm
  • Bao phủ nhánh
  • Bao phủ LCSAJ (JJ-path)
  • Bao phủ điều kiện/quyết định được sửa (MC/DC) – với TBsafe

Những thành phần mở rộng?

Các thành phần mở rộng cho LDRAcover bao gồm: TBsafe, LDRA Function coverage and call coverage reports, và target license packages (TLPs).

LDRAcover có được chứng nhận không?

Cả hệ thống quản lý chất lượng LDRA và công cụ LDRAcover đều được chứng nhận. LDRA đã duy trì chứng nhận ISO 9001 trong hơn 25 năm. LDRAcover được chứng nhận bởi SGS-TÜV SaarTÜV SUD cho các tiêu chuẩn an toàn chức năng (Functional Safety - FuSa) sau:

  • IEC 61508:2010 An toàn chức năng của các hệ thống liên quan đến an toàn điện/điện tử/có thể lập trình
  • ISO 26262:2011 Phương tiện giao thông đường bộ – An toàn chức năng (Functional Safety)
  • IEC 62304:2015-06 Phần mềm thiết bị y tế – Quy trình vòng đời phần mềm
  • EN 50128:2011 Ứng dụng đường sắt – Hệ thống liên lạc, tín hiệu và xử lý – Phần mềm cho hệ thống điều khiển và bảo vệ đường sắt

Những ngôn ngữ và nền tảng nào được hỗ trợ?

Dưới đây là danh sách một phần các ngôn ngữ lập trình và nền tảng hiện được hỗ trợ bởi LDRAcover. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có danh sách đầy đủ các ngôn ngữ lập trình và nền tảng được LDRAcover hỗ trợ:

Các ngôn ngữ lập trình
C
C++
Java
Ada95
Nền tảng máy chủ
Windows 11/10/8/7/Vista/XP
Linux (RHEL/CentOS, Ubuntu, SUSE/openSUSE)
MAC
Các công cụ phát triển
Altera
Analog Devices VisualDSP
Atego ObjectAda
Atmel Studio
ARM DS-5 Development Studio
Cosmic ZAP & IDEA
DDC-I Open Arbor
Freescale CodeWarrior
GNU
Green Hills MULTI & INTEGRITY
IAR Embedded Workbench
iSYSTEM winIDEA
Keil µVision
Lauterbach TRACE32
MathWorks Simulink
Mentor Graphics
Microchip MPLAB & MPLAB X
QNX Momentics
Renesas
TASKING
TI Code Composer Studio
Wind River Tornado, Workbench supporting VxWorks, Diab
Xilinx
Các vi xử lý và vi điều khiển được hỗ trợ
Altera – NIOS, ARM
Analog Devices – SHARC, Blackfin, ADSP-xxx, ARM
ARM Cortex A/R/M
Infineon – TriCore, C166, ARM
Intel – 8051, 80C196
Microchip / Atmel – PIC, dsPIC, ATmega, SAM
NXP / Freescale – LPCxxxx, S32, HCxx, MC68K, MPC5xx, 6xx & 8xx
PowerPC – 5xx, 6xx, 7xx & 8xx
Renesas – RH850, RL78, RX, ARM
ST – STM32, SPC5, Stellar
TI – MSP430, TMS320, TMS570, ARM, C6000

Các sản phẩm liên quan