Trang chủ / Sản phẩm / LDRA / LDRArules

LDRArules®

LDRArules thực thi việc tuân thủ các tiêu chuẩn mã nguồn (Coding Standards) do ngành công nghiệp hoặc người dùng xác định, và cung cấp khả năng hiển thị rõ ràng các lỗi phần mềm thường có thể bị bỏ qua trong quá trình xây dựng và thử nghiệm và trở thành các vấn đề tiềm ẩn.

LDRArules là gì?

LDRArules là trình kiểm tra quy tắc độc lập, hiệu quả về chi phí, không yêu cầu đầu tư vào chuỗi công cụ hoàn chỉnh. LDRArules kết hợp các khả năng báo cáo thế hệ tiếp theo để hiển thị chất lượng mã, phát hiện lỗi và các biện pháp tránh. Người dùng có thể nhanh chóng và dễ dàng xem kết quả trong biểu đồ gọi (call graph), biểu đồ luồng (flow graph) và báo cáo đánh giá mã ở định dạng trực quan, dễ đọc, cải thiện sự cộng tác và giao tiếp giữa tất cả các thành viên của nhóm phát triển.

 

LDRArules tiếp tục nâng cao các công cụ kiểm tra và phân tích mã tự động cho các thị trường quan trọng về an ninh và an toàn rất phức tạp, phổ biến trong các lĩnh vực công nghiệp như hàng không vũ trụ, ô tô, năng lượng, điều khiển công nghiệp, y tế, quân sự và vận tải.

 

Những thành phần mở rộng?

Các thành phần mở rộng cho LDRArules bao gồm: TBmisra, TBsecure, và tool chain configurations (TCCs).

LDRArules có được chứng nhận không?

Cả hệ thống quản lý chất lượng LDRA và công cụ LDRArules đều được chứng nhận. LDRA đã duy trì chứng nhận ISO 9001 trong hơn 25 năm. LDRArules được chứng nhận bởi SGS-TÜV SaarTÜV SUD cho các tiêu chuẩn an toàn chức năng (Functional Safety - FuSa) sau:

  • IEC 61508:2010 An toàn chức năng của các hệ thống liên quan đến an toàn điện/điện tử/có thể lập trình
  • ISO 26262:2011 Phương tiện giao thông đường bộ – An toàn chức năng (Functional Safety)
  • IEC 62304:2015-06 Phần mềm thiết bị y tế – Quy trình vòng đời phần mềm
  • EN 50128:2011 Ứng dụng đường sắt – Hệ thống liên lạc, tín hiệu và xử lý – Phần mềm cho hệ thống điều khiển và bảo vệ đường sắt

Những tiêu chuẩn mã nguồn nào được hỗ trợ?

Áp dụng các tiêu chuẩn dựa trên ngành công nghiệp, LDRArules cho phép các nhóm phần mềm thực thi hiệu quả các tiêu chuẩn mã nguồn của ngành công nghiệp hoặc công ty. LDRA cung cấp hỗ trợ vượt trội toàn diện nhất cho các tiêu chuẩn mã hóa C, C++, Java và Ada trong ngành công nghiệp. Các tiêu chuẩn mã nguồn tùy chỉnh của công ty có thể dễ dàng được tạo ra dựa trên các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp hoặc từ đầu. Để có danh sách đầy đủ các tiêu chuẩn mã nguồn được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Dưới đây là danh sách một số tiêu chuẩn mã nguồn phổ biến hơn được hỗ trợ bởi LDRArules:  

Các tiêu chuẩn mã nguồn được hỗ trợ
MISRA C:2023
MISRA C:2012
MISRA-C:1998
MISRA-C:2004
MISRA C++:2008
HIS (Herstellerinitiative Software)
GJB (Chinese Military Standard)
CERT C/CERT J secure coding standard
CWE (Common Weakness Enumeration)
SAMATE Reference Dataset (SRD)
Các tiêu chuẩn do công ty phát triển
Ellemtel
Meyers Effective C++ and Effective STL
Henricson/Nyquist Industrial Strength C++
Sutter Exceptional and More Exceptional C++ and C++ Coding Standards
SPARK Ada Subset
JPL (The Power of 10)
Ravenscar Profile

Những ngôn ngữ và nền tảng nào được hỗ trợ?

Dưới đây là danh sách một phần các ngôn ngữ lập trình và nền tảng hiện được hỗ trợ bởi LDRArules. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có danh sách đầy đủ các ngôn ngữ lập trình và nền tảng được LDRArules hỗ trợ:

Các ngôn ngữ lập trình
C
C++
Java
Ada95
Nền tảng máy chủ
Windows 11/10/8/7/Vista/XP
Linux (RHEL/CentOS, Ubuntu, SUSE/openSUSE)
MAC
Các công cụ phát triển
Altera
Analog Devices VisualDSP
Atego ObjectAda
Atmel Studio
ARM DS-5 Development Studio
Cosmic ZAP & IDEA
DDC-I Open Arbor
Freescale CodeWarrior
GNU
Green Hills MULTI & INTEGRITY
IAR Embedded Workbench
iSYSTEM winIDEA
Keil µVision
Lauterbach TRACE32
MathWorks Simulink
Mentor Graphics
Microchip MPLAB & MPLAB X
QNX Momentics
Renesas
TASKING
TI Code Composer Studio
Wind River Tornado, Workbench supporting VxWorks, Diab
Xilinx

Các sản phẩm liên quan