Trang chủ / Sản phẩm / LDRA / LDRA tool suite

LDRA tool suite®

Các công cụ và dịch vụ phần mềm LDRA giúp tăng năng suất và chất lượng phần mềm của nhà phát triển đồng thời giảm chi phí và tiến độ tổng thể của dự án. LDRA tool suite là một nền tảng linh hoạt giúp tạo ra các phần mềm an toàn, bảo mật và cho nhiệm vụ quan trọng trong một quy trình tăng tốc, hiệu quả về chi phí và theo yêu cầu. Kiến trúc mở và có thể mở rộng của bộ công cụ tích hợp khả năng theo dõi vòng đời phần mềm (software life-cycle traceability), phân tích tĩnh và động (static and dynamic analysis), thử nghiệm đơn vị và thử nghiệm cấp hệ thống (unit test and system-level testing) trên hầu hết mọi máy chủ (host platform) và nền tảng nhúng (target platform).

LDRA tool suite là gì?

LDRA tool suite là nền tảng hàng đầu của LDRA cung cấp các giải pháp mở và có thể mở rộng để xây dựng chất lượng vào phần mềm từ yêu cầu cho đến triển khai. Bộ công cụ cung cấp một loạt các khả năng bao gồm theo dõi yêu cầu (requirements traceability), quản lý thử nghiệm (test management), tuân thủ tiêu chuẩn lập trình (coding standards compliance), đánh giá chất lượng mã nguồn (code quality review), phân tích coverage của mã nguồn (code coverage analysis), phân tích luồng dữ liệu và luồng điều khiển (data-flow and control-flow analysis), kiểm tra đơn vị/tích hợp/đích (unit/integration/target testing) cũng như hỗ trợ việc chứng nhận và quy định (certification and regulatory support). LDRA Tool Suite Bộ công cụ cho phép các nhóm phát triển phần mềm quan trọng về an toàn và bảo mật đạt được chứng nhận hoặc phê duyệt theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về:

  • Hàng không vũ trụ và Quốc phòng (DO-178B/C, DO-254, DO-278, Def Stan 00-56)
  • Ô tô (ISO 26262, ISO/SAE 21434, Automotive SPICE)
  • Công nghiệp và Năng lượng (IEC 61508, IEC 62443-4-1, IEC 60880, ISO 13849)
  • Y tế (IEC 62304)
  • Vận tải đường sắt (EN 50128)

Các thành phần cốt lõi của bộ công cụ có sẵn trong một số cấu hình phù hợp với nhu cầu phát triển phần mềm chung. Các tính năng bổ sung khác có thể được thêm vào để cung cấp giải pháp cho bất kỳ dự án nào.

Các thành phần cốt lõi của LDRA tool suite là gì?

Các thành phần cốt lõi của LDRA tool suite là: LDRA Testbed, TBvision, TBrunTBmanager. LDRA Testbed cùng với TBvision cung cấp công cụ phân tích động và tĩnh cơ bản (static and dynamic analysis), đồng thời là công cụ trực quan hóa để dễ dàng hiểu và điều hướng việc tuân thủ các tiêu chuẩn (standards compliance), chỉ số chất lượng (quality metrics) và phân tích phạm vi mã (code coverage analyses). TBrun cung cấp khả năng quản lý trường hợp thử nghiệm (test case management) và thực thi tự động cho thử nghiệm đơn vị và tích hợp (unit and integration testing). TBmanager tự động truy xuất nguồn gốc (traceability) giữa các mục tiêu tiêu chuẩn, yêu cầu, tài liệu thiết kế, mã nguồn, thử nghiệm và các tạo phẩm liên quan trong quy trình xác minh dự án.

Những thành phần mở rộng khác?

Các thành phần mở rộng cho LDRA tool suite bao gồm: TBmisra, TBhis, TBsecure, TBsafe, TBextreme, TBobjectbox, TBexclude, TBpublish, dynamic data-flow coverage (DDFC), Future Airborne Capability Environment (FACE) conformance package (FCP), tool chain configurations (TCCs), target license packages (TLPs), TBmanager integration packages (TIPs), và tool qualification support packages (TQSPs)..

LDRA tool suite có được chứng nhận không?

Cả LDRA và LDRA tool suite đều được chứng nhận. LDRA đã duy trì chứng nhận ISO 9001 trong hơn 25 năm. LDRA tool suite được chứng nhận bởi SGS-TÜV SaarTÜV SUD cho các tiêu chuẩn an toàn chức năng (Functional Safety - FuSa) sau:

  • IEC 61508:2010 An toàn chức năng của các hệ thống liên quan đến an toàn điện/điện tử/có thể lập trình
  • ISO 26262:2011 Phương tiện giao thông đường bộ – An toàn chức năng (Functional Safety)
  • IEC 62304:2015-06 Phần mềm thiết bị y tế – Quy trình vòng đời phần mềm
  • EN 50128:2011 Ứng dụng đường sắt – Hệ thống liên lạc, tín hiệu và xử lý – Phần mềm cho hệ thống điều khiển và bảo vệ đường sắt

Ngoài ra, tool qualification support packs (TQSPs) có sẵn để đơn giản hóa việc chứng minh việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn chức năng, chẳng hạn như DO-178C không cho phép sử dụng chứng chỉ từ các tổ chức chứng nhận.

Những ngôn ngữ và nền tảng nào được hỗ trợ?

Dưới đây là danh sách một phần các ngôn ngữ lập trình và nền tảng hiện được hỗ trợ bởi LDRA tool suite. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có danh sách đầy đủ các ngôn ngữ lập trình và nền tảng được LDRA tool suite hỗ trợ:

Các ngôn ngữ lập trình
C
C++
Java
Ada95
Tên nhà sản xuất Tên bộ xử lý Compiler/Tool Chain
Atmel ATmega128 WinAVR
Atmel TSC695 (ERC32) GNU
Intel 80×86 MASM
Intel 80C196 Intel
Intel MCS251 Intel
NXP MPC5674 WRS Diab
NXP MPC603e WRS Diab
NXP MPC603e GNU
NXP MPC74XX GHS MULTI
NXP MPC74XX GHS AdaMULTI
NXP MPC74XX GHS MULTI
NXP MPC8260 WRS GNU
NXP MPC8349E GHS MULTI
NXP MPC85XX EDS
NXP MC68HC11 ES
NXP MC68881 Cosmic C Cross Compiler for S12X
NXP MC9S12 WRS Diab
NXP P1011 Microchip MPLAB XC Compiler
Microchip dsPIC®33 DDC-I TADS – 1750A 6.1
MIL RH-1750A PSS C17 Integrated Tool Set
MIL RH-1750A IAR
NXP LPC2294HBD144 GHS MULTI
PMC-Sierra MIPS MSP 8520 TI CCS
TI TMS320C2xxx TI CC
TI TMS320C3x  
Nền tảng máy chủ
Windows 11/10/8/7/Vista/XP
Linux (RHEL/CentOS, Ubuntu, SUSE/openSUSE)
MAC
Các công cụ phát triển
Altera
Analog Devices VisualDSP
Atego ObjectAda
Atmel Studio
ARM DS-5 Development Studio
Cosmic ZAP & IDEA
DDC-I Open Arbor
Freescale CodeWarrior
GNU
Green Hills MULTI & INTEGRITY
IAR Embedded Workbench
iSYSTEM winIDEA
Keil µVision
Lauterbach TRACE32
MathWorks Simulink
Mentor Graphics
Microchip MPLAB & MPLAB X
QNX Momentics
Renesas
TASKING
TI Code Composer Studio
Wind River Tornado, Workbench supporting VxWorks, Diab
Xilinx
Các vi xử lý và vi điều khiển được hỗ trợ
Altera – NIOS, ARM
Analog Devices – SHARC, Blackfin, ADSP-xxx, ARM
ARM Cortex A/R/M
Infineon – TriCore, C166, ARM
Intel – 8051, 80C196
Microchip / Atmel – PIC, dsPIC, ATmega, SAM
NXP / Freescale – LPCxxxx, S32, HCxx, MC68K, MPC5xx, 6xx & 8xx
PowerPC – 5xx, 6xx, 7xx & 8xx
Renesas – RH850, RL78, RX, ARM
ST – STM32, SPC5, Stellar
TI – MSP430, TMS320, TMS570, ARM, C6000

Các sản phẩm liên quan