Tin tức

Tin mới cập nhật

2020.04.28
LabVIEW

LabVIEW Community Edition miễn phí cho ứng dụng phi thương mại

LabVIEW Community Edition
(LabVIEW phiên bản cộng đồng)

Sử dụng cùng ngôn ngữ lập trình đồ họa mạnh mẽ mà các kỹ sư và nhà khoa học sử dụng cho các dự án cá nhân phi thương mại của bạn.

LabVIEW Community Edition (LabVIEW phiên bản cộng đồng) bao gồm:

 • Truy cập vào LabVIEW 2020 Community edition và LabVIEW NXG Community edition
 • Tất cả các tính năng trong các phiên bản LabVIEW Professional
 • Bộ công cụ LINX toolkit dùng cho Raspberry Pi, BeagleBoard và Arduino
 • Truy cập vào LabVIEW NXG Web Module để tạo các ứng dụng dựa trên web

 

LabVIEW là gì?

LabVIEW cung cấp phương pháp lập trình đồ họa giúp bạn hình dung mọi khía cạnh của ứng dụng, bao gồm cấu hình phần cứng, dữ liệu đo lường và gỡ lỗi.

Lợi ích của việc sử dụng LabVIEW:

 • Lập trình theo cách bạn nghĩ với lập trình đồ họa trực quan
 • Kết nối với hầu hết mọi phần cứng với sự hỗ trợ phần cứng tuyệt vời
 • Nhanh chóng thu thập và trực quan hóa dữ liệu
 • Tương tác với các công cụ phần mềm khác

 

Tạo giao diện người dùng trên nền web mà không cần kiến thức phát triển web

LabVIEW NXG Web Module giúp bạn tạo giao diện người dùng dựa trên web cho các ứng dụng LabVIEW và LabVIEW NXG mà không cần kỹ năng phát triển web.

Lợi ích của LabVIEW NXG Web Module:

 • Sử dụng ngôn ngữ lập trình đồ họa trực quan trong LabVIEW NXG để tạo các ứng dụng dựa trên web
 • Phát triển các ứng dụng dựa trên web giao tiếp với các ứng dụng LabVIEW và LabVIEW NXG mới hoặc có sẵn
 • Sử dụng các thư viện JavaScript có sẵn để tùy chỉnh nâng cao

 

Tại sao LabVIEW?

Trong hơn 30 năm, LabVIEW là phần mềm phát triển đo lường và kiểm tra phổ biến nhất cho các kỹ sư và nhà khoa học. Không có phần mềm nào cải thiện năng suất tốt hơn LabVIEW. Với ngôn ngữ lập trình đồ họa trực quan, bạn có thể tập trung hơn vào việc giải quyết các thách thức kỹ thuật và ít hơn trong việc phát triển phần mềm. Với việc giới thiệu LabVIEW Community Edition, giờ đây bạn có thể sử dụng tiêu chuẩn vàng trong phát triển kiểm thử và đo lường cho các dự án cá nhân phi thương mại và phi học thuật của mình.

 

Bạn còn chần chờ gì nữa, hãy cài đặt và sử dụng LabVIEW Community Edition ngay đi thôi!

Các tin tức liên quan