Kỹ thuật

Góc kỹ thuật

2023.04.13
Ứng dụng

Các tiêu chuẩn miễn nhiễm điện từ

Các tiêu chuẩn miễn dịch điện từ

Hiện tại, trên thị trường toàn cầu, việc tuân thủ EMC là bắt buộc đối với hầu hết các sản phẩm điện tử. Tại Liên minh Châu Âu, chỉ thị EMC đặt ra các yêu cầu bảo vệ thiết yếu, bao gồm cả khía cạnh phát xạ và miễn nhiễm. Các sản phẩm đã vượt qua các tiêu chuẩn liên quan, được coi là đáp ứng các yêu cầu này.

Trong hệ thống phân cấp tiêu chuẩn, sản phẩm/dòng sản phẩm và tiêu chuẩn chung được ưu tiên theo thứ tự này. Tuy nhiên, đối với kiểm tra/thử nghiệm miễn nhiễm, loại tiêu chuẩn cơ bản nhất theo nghĩa đen là Basic EMC Publications IEC 61000-4 series. Các tiêu chuẩn miễn nhiễm IEC 61000-4 series, ban đầu được ban hành dưới dạng tiêu chuẩn IEC 801 với phạm vi giới hạn đối với thiết bị Industrial Process Measurement and Control (Điều khiển và Đo lường Quy trình Công nghiệp), hiện đã được tham chiếu trong các tiêu chuẩn miễn nhiễm chung và nhiều sản phẩm (dòng sản phẩm), có ý nghĩa quan trọng đối với hầu hết các nhà sản xuất.

Các tiêu chuẩn cơ sở

  • Tiêu chuẩn Series IEC-61000-4

Tương thích điện từ (EMC) Phần 4: Kỹ thuật kiểm tra và đo lường

  • Các tiêu chuẩn khác

IEC 61000-4 Series

 

Tiêu chuẩn IEC Mô tả Thiết bị NoiseKen
IEC 61000-4-2 (2nd edition) Kiểm tra miễn nhiễm phóng tĩnh điện

Bộ mô phỏng phóng tĩnh điện ESS-S3011A/GT-30RA

Bộ mô phỏng phóng tĩnh điện ESS-B3011A/GT-30RA

ESS-801 ESS-801GL

IEC 61000-4-4 (edition 3) Kiểm tra khả năng miễn nhiễm điện tức thời/burst nhanh FNS-AX4-A20/B63 Burst Simulator
IEC 61000-4-5 (3rd edition) Kiểm tra miễn nhiễm đột biến LSS-F03 series LSS-6330 series
IEC 61000-4-11 Kiểm tra khả năng miễn nhiễm sụt giảm điện áp, gián đoạn ngắn và biến đổi điện áp Voltage Dip and Swell Simulator VDS-2002
IEC 61000-4-18 2006 ed1.0 Kiểm tra miễn nhiễm sóng dao động tắt dần SWCS-900 Series
IEC 61000-4-39 Trường bức xạ trong kiểm tra miễn nhiễm gần TEM Horn Antenna

Các tiêu chuẩn khác

 

Tiêu chuẩn Mô tả Thiết bị NoiseKen
ANSI C 62.45 Kiểm tra khả năng miễn nhiễm Ring Wave Surge 0,5 µs/100kHz tiêu chuẩn LSS-6330 series
ISO 10605 2nd edition (2008) Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp thử nhiễu điện do phóng tĩnh điện

Bộ mô phỏng phóng tĩnh điện ESS-S3011A/GT-30RA

Bộ mô phỏng phóng tĩnh điện ESS-B3011A/GT-30RA

Súng phóng điện GT-30R3302KA

ISO 7637-2(2004) Chỉ dẫn điện nhất thời dọc theo đường dây cung cấp ISS-7600 Series
ISO 7637-2(2011) Chỉ dẫn điện nhất thời dọc theo đường dây cung cấp

ISS-7610 (Pulse 1, 2a Generator)

BP4610 (Pulse 2b, 4 Generator)

ISS-7630 (Pulse 3a, 3b Generator)

ISO 7637-3(2007) Dẫn điện tức thời bằng cách ghép nối qua đường dây

ISS-7630 (Fast pulse)

ISS-7610-N1229 (Slow pulse)

JASO D001-94 Kiểm tra đặc tính điện áp tức thời JSS-001/002/003
ISO 16750 Điều kiện môi trường và thử nghiệm đối với thiết bị điện và điện tử Series SG-7040A 
JEC 210 JEC 212 Thử nghiệm tăng điện áp xung LSS-720B2
IEC 60255-22-1 Thử nghiệm miễn nhiễm Burst 1MHz SWCS-900 series

Các tiêu chuẩn miễn dịch điện từ

Các thông tin liên quan

Contact Me on Zalo