Hộp đấu nối (JB)

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

Hộp đấu nối (JB)

Phụ kiện hộp đấu nối

Hệ thống rờ-le và bảo vệ

Vỏ & bộ điều hòa tín hiệu 4-20mA:

SC310

Vỏ Barrier