Bộ chuyển đổi Flange

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

JB904-2A

JB904 - 2A

  • Bộ chuyển đổi Flange 2 chân
JB904-3A

JB904 - 3A

  • Bộ chuyển đổi Flange 3 chân
JB904-4A

JB904 - 4A

  • Bộ chuyển đổi Flange 4 chân