Hộp chuyển mạch dạng mô-đun

 • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
 • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

 • Hộp chuyển mạch cho mô-đun trục đơn
SSB1000-12A

SSB1000 - SSB2000

 • Hộp chuyển mạch rung dạng mô-đun 1 trục
 • Đạt tiêu chuẩn NEMA 4X (IP66)
 • Số lượng kênh : 1-12
SSB1002-48

SSB1002 - SSB2002

 • Hộp chuyển mạch rung dạng mô-đun 1 trục
 • Đạt tiêu chuẩn NEMA 4X (IP66)
 • Bao gồm tối đa lên đến 4 mô-đun chuyển mạch SSB-MOD(X) cho các tùy chọn số lượng kênh: 12, 24, 36 hoặc 48.
SSB-MOD12

SSB-MODX

 • Mô-đun chuyển mạch trục đơn
 • Số lượng các ngõ vào cảm biến 1 trục tối đa lên đến 12
 • Có thể lắp ráp vào thanh Din Rail của hộp bảo vệ
SSB6000

SSB6000 - 4 đến 12 kênh

 • Hộp chuyển mạch rung dạng mô-đun 1 trục, mặt trên của hộp có dạng nghiêng
 • Vỏ hộp làm bằng thép không gỉ
 • Đạt tiêu chuẩn NEMA 4X (IP66)
 • Bao gồm mô-đun chuyển mạch SSB-MOD(X) 1 đến 12 kênh
 • Hộp chuyển mạch cho mô-đun trục kép
DSB1000-8

DSB1000 - DSB2000

 • Hộp chứa bộ chuyển mạch rung dạng mô-đun, ngõ vào và ngõ ra kép
 • Đạt tiêu chuẩn NEMA 4X (IP66)
 • Gồm bộ chuyển mạch DSB-MOD(X) với ngõ vào là cảm biến có 1 - 8 ngõ ra kép
DSB1002-32

DSB1002 - DSB2002

 • Hộp chứa các bộ chuyển mạch rung dạng mô-đun rung động, ngõ vào và ngõ ra kép
 • Đạt tiêu chuẩn NEMA 4X (IP66)
 • Có thể chứa tối đa lên đến 4 bộ mô-đun chuyển mạch DSB-MOD(X) cho các ngõ vào là cảm biến có nhiều tùy chọn ngõ ra: 8, 16, 24 hoặc 32
DSB-MODX

DSB-MODX

 • Mô-đun chuyển mạch, ngõ vào và ngõ ra kép
 • Số lượng các ngõ vào cảm biến có ngõ ra kép tối đa lên đến 8
 • Có thể lắp ráp vào thanh Din Rail của hộp bảo vệ
DSB6000 SERIES

DSB6000 - 4 đến 8 kênh

 • Hộp chuyển mạch rung dạng mô-đun, ngõ vào và ngõ ra kép, mặt trên của hộp có dạng dốc
 • Vỏ hộp làm bằng thép không gỉ
 • Đạt tiêu chuẩn NEMA 4X (IP66)
 • Bao gồm mô-đun DSB-MOD(X) chuyển mạch có ngõ vào cảm biến với 1 - 8 ngõ ra kép
 • Hộp chuyển mạch cho mô-đun 3 trục
TSB1000

TSB1000 - TSB2000

 • Hộp chứa bộ chuyển mạch rung dạng mô-đun, ngõ vào và ngõ ra 3 trục
 • Đạt tiêu chuẩn NEMA 4X (IP66)
 • Gồm bộ chuyển mạch TSB-MOD4 với ngõ vào là 1-4 cảm biến 3 trục
TSB3000

TSB3000 - TSB4000

 • Hộp chứa bộ chuyển mạch rung dạng mô-đun, ngõ vào và ngõ ra 3 trục
 • Đạt tiêu chuẩn NEMA 4X (IP66)
 • Gồm bộ chuyển mạch TSB-MOD12 với ngõ vào là 1-12 cảm biến 3 trục
DSB-MODX

TSB-MOD12

 • Mô-đun chuyển mạch có ngõ vào và ngõ ra 3 trục
 • Tối đa 12 ngõ vào cảm biến 3 trục
TSB-MOD4

TSB-MOD4

 • Mô-đun chuyển mạch ngõ vào và ngõ ra kép 3 trục
 • Tối đa 4 ngõ vào cảm biến 3 trục
TSB6000

TSB6000 - 12 kênh

 • Hộp chứa bộ chuyển mạch rung dạng mô-đun, ngõ vào và ngõ ra 3 trục, mặt trên của hộp có dạng nghiêng
 • Hộp đựng có vỏ thép không gỉ
 • Đạt tiêu chuẩn NEMA 4X (IP66)
 • Gồm bộ chuyển mạch DSB-MOD4 với ngõ vào là cảm biến 3 trục có 1 - 4 ngõ ra
Contact Me on Zalo