Bảng mạch hộp đấu nối

 • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
 • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

JB908-1A

JB900 Series

 • Bảng PC hộp chuyển mạch 4 kênh, 1 trục, được gắn linh kiện đầy đủ
JB918-1A

JB918 - 1A

 • Bảng PC hộp chuyển mạch 8 kênh đôi, được gắn linh kiện đầy đủ
 • Không gồm phần cứng khung - giá
JB961-1A

JB961 - 1A

 • Bảng iBOX trục đơn, 12 kênh, được gắn linh kiện đầy đủ
JB961-2A

JB961 - 2A

 • Bảng iBOX ngõ ra kép, 12 kênh, được gắn linh kiện đầy đủ
JB961-3A

JB961 - 3A

 • Bảng iBOX 3 ngõ ra, 12 kênh, được gắn linh kiện đầy đủ
JB912-5A

JB912 - 5A

 • Phần cứng lắp ráp và nhãn dán cho bảng hộp chuyển mạch
MX100-1A

MX100 - 1A

 • Bảng mạch hộp MAXX 12 kênh, trục đơn
 • Đầu nối BNC riêng lẻ
MX300-1A

MX300 - 1A

 • Bảng mạch hộp MAXX đầu vào và đầu ra ba trục
 • Các đầu nối tương thích Azima DLI 4 chân riêng lẻ, 4 ngõ ra 3 trục (12 kênh đo)