Hệ thống rờ-le và bảo vệ

 • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
 • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

 • Hệ thống các rờ-le và bộ bảo vệ cho ngõ vào cảm biến động
SCD100

SCD100 Series

 • Hệ thống bảo vệ rung động và rờ-le dành cho bộ điều hòa tín hiệu CTC SC300 Series
 • Với các lựa chọn như bộ chuyển mạch rờ-le hoặc màn hình hiển thị, vỏ hộp sợi thủy tinh, đạt tiêu chuẩn NEMA 4X (IP66)
 • Hệ thống các rờ-le và bộ bảo vệ cho các ngõ vào của cảm biến Loop Power
PMX1000-2

PMX1000 1-2 kênh

 • Hệ thống bảo vệ rung động và rờ-le dành cho các cảm biến Loop Power ngõ ra đơn
 • Với các lựa chọn như bộ chuyển mạch rờ-le hoặc màn hình hiển thị, vỏ hộp sợi thủy tinh, đạt tiêu chuẩn NEMA 4X (IP66)
 • Tùy chọn kênh: 1 hoặc 2
PMX1000-4

PMX1000 3-4 kênh

 • Hệ thống bảo vệ rung động và rờ-le dành cho các cảm biến Loop Power ngõ ra đơn
 • Với các lựa chọn như bộ chuyển mạch rờ-le hoặc màn hình hiển thị, vỏ hộp sợi thủy tinh, đạt tiêu chuẩn NEMA 4X (IP66)
 • Tùy chọn kênh: 3 hoặc 4
PMX2000

PMX2000

 • Hệ thống bảo vệ rung động và rờ-le dành cho các cảm biến Loop Power ngõ ra đơn
 • Với các lựa chọn như bộ chuyển mạch rờ-le hoặc màn hình hiển thị, vỏ hộp thép không gỉ, đạt tiêu chuẩn NEMA 4X (IP66)
 • Tùy chọn kênh: 2
SCD100

PMX3000

 • Hệ thống bảo vệ rung động và rờ-le dành cho các cảm biến Loop Power ngõ ra kép (LP400 Series
 • Với các lựa chọn như bộ chuyển mạch rờ-le hoặc màn hình hiển thị, vỏ hộp sợi thủy tinh, đạt tiêu chuẩn NEMA 4X (IP66)
 • Tùy chọn kênh: 1 hoặc 2
Contact Me on Zalo