Trang chủ / Sản phẩm / NI / cDAQ - cRIO / NI 9219

NI 9219


NI 9219 được thiết kế để kiểm tra đa năng. Với NI‑9219, bạn có thể đo các tín hiệu từ các cảm biến phổ thông như đo biến dạng, cảm biến nhiệt điện trở (RTD), cặp nhiệt điện, load cell và các cảm biến được cấp nguồn khác, cũng như một cầu 1/4, cầu 1/2 và cầu đầy đủ, đo dòng điện. Mỗi kênh có thể chọn chức năng đo riêng, vì vậy có thể thực hiện các loại đo lường khác nhau trên bốn kênh khác nhau.

Đặc điểm

 • Kiểu kết nối: Spring-terminal

Đặc tính ngõ vào

 • Số kênh: 4 kênh ngõ vào tương tự
 • Tốc độ lấy mẫu: tối đa 100S/s/kênh
 • Độ phân giải ADC: 24 bit
 • Chế độ lấy mẫu: đồng thời
 • Trở kháng ngõ vào
  • Điện áp và tín hiệu kỹ thuật số (±60 V, ±15 V, ±4 V): 1 MΩ
  • Dòng điện: < 40 Ω
  • Tất cả các loại phép đo khác: 1 GΩ

Phạm vi tín hiệu ngõ vào (Theo từng phép đo)

 • Điện áp
  • Thông thường: ± 60 V, ± 15 V, ± 4 V, ± 1 V, ± 125 mV
  • Thực tế: ± 60 V, ± 15 V, ± 4 V, ± 1 V, ± 125 mV
 • Dòng điện
  • Thông thường: ± 25 mA
  • Thực tế: ± 25 mA
 • Cặp nhiệt điện
  • Thông thường: ± 125 mV
  • Thực tế: ± 125 mV
 • Điện trở 4-dây và 2-dây
  • Thông thường: 10kΩ, 1kΩ
  • Thực tế: 10.5kΩ, 1.05kΩ
 • RTD 4-dây và 3-dây
  • Thông thường: Pt 1000, Pt 100
  • Thực tế: 5.05 kΩ, 505 Ω
 • Một phần tư cầu
  • Thông thường: 350Ω, 120Ω
  • Thực tế: 390Ω, 150Ω
 • Nửa cầu
  • Thông thường: ± 500 mV / V
  • Thực tế: ± 500 mV / V
 • Cầu đủ
  • Thông thường: ± 62.5 mV / V, ± 7.8 mV / V
  • Thực tế: ± 62.5 mV / V, ± 7.8125 mV / V
 • Tín hiệu kỹ thuật số
  • Thực tế: 0 V to 60 V

Điện áp kích thích

 • Cầu 1/2
  • Đặc điểm mức kích thích tương ứng điện trở tải (Ω)
   • 700 Ω: 2.5 V
   • 240 Ω: 2.0 V
 • Cầu đầy đủ
  • Đặc điểm mức kích thích của điện trở tải (Ω)
   • 350 Ω: 2.7 V
   • 120 Ω: 2.2 V
 • Điện trở, RTD, và cầu 1/4
  • Đặc điểm mức kích thích của điện trở tải (Ω)
   • 120 Ω: 50 mV
   • 350 Ω: 150 mV
   • 1,000 Ω: 430 mV
   • 10,000 Ω: 2200 mV

Yêu cầu về nguồn điện

 • Công suất tiêu thụ từ khung máy
  • Chế độ hoạt động: tối đa 750 mW
  • Chế độ ngủ: tối đa 25 µW

Sơ đồ mạch

Các sản phẩm liên quan