Tin tức

Tin mới cập nhật

2022.03.12
Peritec

Peritec trở thành đại lý ủy quyền của NoiseKen tại Việt Nam

Các sản phẩm chính

  • NoiseKen Electrostatic Discharge Simulator (ESS Series): Thiết bị mô phỏng phóng tĩnh điện 
  • NoiseKen Impulse Noise Simulator (INS Series): Thiết bị mô phỏng nhiễu điện
  • NoiseKen Lightning Surge Simulator (LSS): Thiết bị mô phỏng sét đánh
  • Các thiết bị kiểm tra trong phòng thí nghiệm, EMC / ESD … và nhiều giải pháp khác

  

Các tin tức liên quan