Tin tức

Tin mới cập nhật

Peritec góp ý xây dựng chương trình đào tạo cho trường Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

Peritec tham gia góp ý xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học ngành IOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ỨNG DỤNG (AIoT) cho khoa Điện Tử trường Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh (IUH)

http://fet.iuh.edu.vn/tuyen-sinh/dai-hoc-iot-va-tri-tue-nhan-tao-ung-dung-7510304/

Các tin tức liên quan