Tin tức

Tin mới cập nhật

2020.04.27
NI

Peritec trở thành NI SystemLink Specialty Alliance Partner

NI Partner SystemLink - Platinum Partner

SystemLink là một nền tảng phần mềm thông minh quản lý hệ thống và dữ liệu trong thẩm định, sản xuất và giám sát môi trường kiểm thử. Với SystemLink, trung tâm kiểm thử của bạn hoạt động với hiệu suất cao nhất.

Peritec là một trong số ít các NI SystemLink Specialty Alliance Partner của NI. Peritec cũng là NI Platinum Alliance Partner duy nhất tại Nhật Bản và Đông Nam Á.

https://partners.ni.com/directory/partner/87533/peritec

Các tin tức liên quan