Ô tô

Giải pháp cho các hệ thống kiểm tra ô tô

Lựa chọn các ứng dụng dưới đây để tìm các sản phẩm phù hợp

Ghi dữ liệu

Giải pháp ghi dữ liệu cho các hệ thống bus khác nhau, dễ dàng cấu hình thông qua thao tác kéo và thả.

Gateway/Bridge

Các giải pháp cổng đa năng cho CAN, CAN FD, FlexRay, EtherCAT và các hệ thống bus khác.

Bộ mở rộng phạm vi

Các giải pháp bộ mở rộng phạm vi cho tất cả các hệ thống bus chính để kết nối thiết bị kiểm tra trên một phạm vi dài.

Mô phỏng & RBS

Mô phỏng Residual Bus, Phân tích và Mô phỏng chức năng dựa trên Matlab / Simulink.

Xem thêm các sản phẩm trong giải pháp

Các nền tảng nhúng

FRC-EP 170/190 và CANnector là những nền tảng phần cứng mạnh mẽ cung cấp chức năng giao tiếp cho nhiều loại mạng ô tô

Công cụ cấu hình nâng cao (ACT)

ACT cho phép cấu hình dễ dàng các thiết bị FRC-EP và CANnector cho các ứng dụng phân tích, kiểm tra và mô phỏng.

CAN/CAN-FD Bridges và Gateways

Mở rộng hệ thống dễ dàng với chức năng bộ lọc và ánh xạ cũng như truy cập từ xa

Giao tiếp CAN, CAN-FD và LIN

Cho các ứng dụng điều khiển, phân tích và cấu hình trên nền tảng PC và nhúng

CanEasy

Công cụ cho CAN, CAN FD, LIN và Ethernet ô tô

Bộ lặp CAN/CAN-FD

Cho ứng dụng bảo vệ mạng dễ dàng, tăng cường độ mạnh mẽ và kết nối mạng linh hoạt