Khối ghép nối

CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các loại khối ghép nối

DM902-1A

DM902-1A

Dạng kẹp nhôm, với lỗ thông có dạng lỗ ren 3/8-24

DM912-1A

Dạng kẹp nhôm, với lỗ thông có dạng lỗ ren M10

DM902-1B

Dạng kẹp Phenolic, với lỗ thông có dạng lỗ ren 3/8-24

DM912-1B

Dạng kẹp Phenolic, với lỗ thông có dạng lỗ ren M10