Khối ghép nối

  • Dòng sản phẩm PRO Line mang đến các giải pháp gồm các đầu dò tiệm cận cùng phụ kiện hiệu suất cao, đáng tin cậy nhất trên thế giới.
  • Các sản phẩm sẽ bảo vệ các máy móc và ứng dụng công nghiệp quan trọng, đi kèm với mức giá tốt nhất trong ngành.

Các loại khối ghép nối

DM902-1A

DM902-1A

Dạng kẹp nhôm, với lỗ thông có dạng lỗ ren 3/8-24

DM912-1A

Dạng kẹp nhôm, với lỗ thông có dạng lỗ ren M10

DM902-1B

Dạng kẹp Phenolic, với lỗ thông có dạng lỗ ren 3/8-24

DM912-1B

Dạng kẹp Phenolic, với lỗ thông có dạng lỗ ren M10