Trang chủ / Sản phẩm / Connection Technology Center / PRO Proximity Probe / DM902-1B

DM902-1B

DM902-1B

Thông tin

  • Khối ghép nối dạng kẹp Phenolic, với lỗ thông có dạng lỗ ren 3/8-24

DM902-1B size

Tài liệu tham khảo

Các sản phẩm liên quan