Trang chủ / Sản phẩm / Connection Technology Center / PRO Proximity Probe / DM912-1A

DM912-1A

DM912-1A

Thông tin

  • Khối ghép nối dạng kẹp nhôm, với lỗ thông có dạng lỗ ren M10

DM912-1A size

Tài liệu tham khảo

Các sản phẩm liên quan