Trang chủ / Sản phẩm / Connection Technology Center / PRO Proximity Probe / DM902-1A

DM902-1A

DM902-1A

Thông tin

  • Khối ghép nối dạng kẹp nhôm, với lỗ thông có dạng lỗ ren 3/8-24.

DM902-1A size

Tài liệu tham khảo

Các sản phẩm liên quan