Cảm biến LP300 Series

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

LP302

LP302

Cảm biến Loop Power, xuất ra tín hiệu 4-20 mA tỉ lệ với độ rung của gia tốc, đầu nối dạng Top Exit 2 chân

LP304

LP304

Cảm biến Loop Power, xuất ra tín hiệu 4-20 mA tỉ lệ với độ rung của gia tốc, đầu nối dạng Side Exit 2 chân

LP362

LP362

Cảm biến Loop Power ngõ ra kép, xuất ra tín hiệu 4-20 mA tỉ lệ với độ rung của gia tốc, với ngõ ra nhiệt độ °C, đầu nối dạng Top Exit 3 chân

LP364

LP364

Cảm biến Loop Power ngõ ra kép, xuất ra tín hiệu 4-20 mA tỉ lệ với độ rung của gia tốc, với ngõ ra nhiệt độ °C, đầu nối dạng Side Exit 3 chân

LP302_M12E

LP302-M12E

Cảm biến Loop Power, xuất ra tín hiệu 4-20 mA tỉ lệ với độ rung của gia tốc với ngõ ra nhiệt độ °C, đầu nối M12 dạng Top Exit 4 chân

LP304_M12E

LP304-M12E

Cảm biến Loop Power, xuất ra tín hiệu 4-20 mA tỉ lệ với độ rung của gia tốc với ngõ ra nhiệt độ °C, đầu nối M12 dạng Side Exit 4 chân