Cảm biến LP200 Series

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

LP202

LP202

Cảm biến Loop Power, xuất ra tín hiệu 4-20 mA tỉ lệ với độ rung của vận tốc, đầu nối dạng Top Exit 2 chân

LP204

LP204

Cảm biến Loop Power, xuất ra tín hiệu 4-20 mA tỉ lệ với độ rung của vận tốc, đầu nối dạng Side Exit 2 chân

LP262

LP262

Cảm biến Loop Power ngõ ra kép, xuất ra tín hiệu 4-20 mA tỉ lệ với độ rung của vận tốc, với ngõ ra nhiệt độ °C, đầu nối dạng Top Exit 3 chân

LP264

LP264

Cảm biến Loop Power ngõ ra kép, xuất ra tín hiệu 4-20 mA tỉ lệ với độ rung của vận tốc, với ngõ ra nhiệt độ °C, đầu nối dạng Side Exit 3 chân

LP202_M12E

LP202-M12E

Cảm biến Loop Power, xuất ra tín hiệu 4-20 mA tỉ lệ với độ rung của vận tốc, với ngõ ra nhiệt độ °C, đầu nối M12 dạng Top Exit 4 chân

LP204_M12E

LP204-M12E

Cảm biến Loop Power, xuất ra tín hiệu 4-20 mA tỉ lệ với độ rung của vận tốc với ngõ ra nhiệt độ °C, đầu nối M12 dạng Side Exit 4 chân

LP284

LP284

Cảm biến Loop Power, xuất ra tín hiệu 4-20 mA tỉ lệ với độ rung của vận tốc với ngõ ra nhiệt độ °C, đầu nối M12 dạng Side Exit 2 chân, bu-lông M8

LP284_M12E

LP284-M12E

Cảm biến Loop Power, xuất ra tín hiệu 4-20 mA tỉ lệ với độ rung của vận tốc với ngõ ra nhiệt độ °C, đầu nối M12 dạng Side Exit 4 chân, bu-lông M8