Cảm biến LP400 Series

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

LP401

LP401

Cảm biến ngõ ra rung động kép, xuất ra tín hiệu 4-20 mA tỉ lệ với độ rung của vận tốc, ngõ ra vận tốc IEPE động, đầu nối dạng Top Exit 3 chân

LP402

LP402

Cảm biến ngõ ra rung động kép, xuất ra tín hiệu 4-20 mA tỉ lệ với độ rung của vận tốc, ngõ ra gia tốc IEPE động, đầu nối dạng Top Exit 3 chân

LP404

LP404

Cảm biến ngõ ra rung động kép, xuất ra tín hiệu 4-20 mA tỉ lệ với độ rung của gia tốc, ngõ ra gia tốc IEPE động, đầu nối dạng Top Exit 3 chân