Trang chủ / Sản phẩm / Connection Technology Center / CTC Line / Q2N

Q2N

M2A

Thông tin

  • Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm với Backshell nối đất, đo cố định
  • Đúc Nylon
  • Dành cho vùng loại 1, phân loại 2
  • Nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Tài liệu tham khảo

  • Datasheet tại đây.

Các sản phẩm liên quan