Trang chủ / Sản phẩm / Connection Technology Center / CTC Line / A2V

A2V

A2U

Thông tin

  • Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm, gắn cố định
  • Đúc PPS
  • Nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

Tài liệu tham khảo

  • Datasheet tại đây.
  • Xem hình ảnh 3D của sản phẩm tại đây.
  • Thông tin thêm của sản phẩm tại đây.

Các sản phẩm liên quan