Trang chủ / Sản phẩm / Connection Technology Center / CTC Line / Q2A

Q2A

M2A

Thông tin

  • Đầu nối kiểu MIL 2 ổ cắm với Backshell nối đất
  • Dành cho vùng loại 1, phân loại 2
  • Đúc bằng Polycarbonate
  • Nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Tài liệu tham khảo

  • Datasheet tại đây.

Các sản phẩm liên quan