Trang chủ / Sản phẩm / NI / Phần mềm / Multisim™

Multisim™

Multisim™ là phần mềm thiết kế mạch và mô phỏng SPICE tiêu chuẩn công nghiệp cho điện tử tương tự, kỹ thuật số, điện tử công suất trong giáo dục và nghiên cứu.

Multisim™ cung cấp hệ thống thư viện linh kiện rộng lớn, công cụ hỗ trợ trong việc mô phỏng và phân tích mạch điện.

Các sản phẩm liên quan