Trang chủ / Sản phẩm / NI / PXI / NI PXIe-4136

NI PXIe-4136


PXIe‑4136 là mô-đun đo nguồn hệ thống (SMU) cung cấp công suất, độ chính xác và tốc độ cao và khả năng hoạt động 4 chiều. PXIe‑4136 là một công cụ có thời gian dựa trên phần cứng với chuỗi phần cứng tốc độ cao để đồng bộ hóa quá trình thu nhận giữa nhiều SMU. PXIe‑4136 hỗ trợ truyền DMA giữa PC chủ và SMU, vì vậy người dùng có thể truyền các dạng sóng rộng và dữ liệu đo lường ở tốc độ cập nhật và tốc độ mẫu tối đa của thiết bị. PXIe-4136 lý tưởng cho nhiều ứng dụng bao gồm kiểm tra sản xuất, kiểm tra bo mạch và mô tả đặc tính phòng lab với các thiết bị như IC, IC quản lý nguồn (PMIC), RFIC và các thiết bị rời bao gồm đèn LED và bộ thu phát quang.

Các sản phẩm liên quan