PXI Mô phỏng

PXI Mô phỏng

Mô-đun PXI mô phỏng dành cho mô phỏng cảm biến

Chiến lược thử nghiệm có yêu cầu mô phỏng các cảm biến môi trường, bao gồm nhiệt độ, áp suất, độ cao, chuyển động, giao tiếp PLC/thiết bị và máy đo biến dạng? Pickering Interfaces cung cấp một loạt các giải pháp.

PXI Mô phỏng

Các sản phẩm Pickering Interfaces tiêu biểu