Mô-đun PXI bộ khuếch đại và bộ suy hao

Mô-đun PXI Bộ khuếch đại và Bộ suy hao của Pickering bao gồm bộ suy hao chính xác có thể lập trình từ DC đến 3GHz có độ phân giải bước là 1dB, cho phép nó điều chỉnh biên độ tín hiệu để các thiết bị khác đo tối ưu. Bộ suy giảm có thể lập trình khác hiện có sở hữu băng thông từ 10 MHz đến 6 GHz ở định dạng triple hoặc hex.

Mô-đun PXI bộ khuếch đại và bộ suy hao

Bộ suy hao

Bộ suy giảm Single, Dual, Triple, hoặc Hex, lên đến 6GHz

Bộ khuếch đại

Một loạt các bộ khuếch đại có thể lập trình lên đến 5 kênh