Mô-đun PXI bộ tạo dạng sóng

Mô-đun PXI bộ tạo dạng sóng của Pickering Interfaces có khả năng tạo dạng sóng hình sin, hình vuông và hình tam giác 10 MHz với độ phân giải tần số 48 bit được tham chiếu đến Clock 10 MHz của PXI hoặc theo tiêu chuẩn bên ngoài. Mô-đun này có thể tạo ra tín hiệu tần số quét nhanh, cho phép ngõ ra mô phỏng hoạt động có tốc độ thay đổi.

Mô-đun PXI bộ tạo dạng sóng

41-620A-003

Bộ hàm 3 kênh

Bộ tạo hàm 3 kênh nhỏ gọn trong mô-đun một khe PXI 3U.