Tin tức

Tin mới cập nhật

2023.01.01
Peritec

Peritec hợp tác cùng Ixxat - Nhà cung cấp các giải pháp kết nối truyền thông trong máy móc, hệ thống an toàn và lĩnh vực ô tô.

Peritec trở thành nhà phân phối của Ixxat (by HMS Networks) tại Việt Nam.

Ixxat cung cấp các giải pháp kết nối cho lĩnh vực:

  • Hệ thống nhúng (Embedded Control)
  • Năng lượng (Energy)
  • An toàn chức năng (Functional Safety)
  • Ô tô (Automotive Testing).

Các giải pháp Ixxat được thiết kế đặc biệt cho truyền thông trong máy móc, hệ thống an toàn và lĩnh vực ô tô. Ixxat cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cần thiết để giải quyết các vấn đề truyền thông tiên tiến.

 

Các tin tức liên quan