Kỹ thuật

Góc kỹ thuật

2021.12.27
Nguồn điện

Giảm thiểu nhiễu của nguồn điện khi thực hiện các phép đo mức thấp

Các phép đo mức thấp dễ bị nhiễu từ một số nguồn khác nhau. Bài viết này chỉ nhằm phục vụ mục đích tìm hiểu sự suy giảm của nhiễu ảnh hưởng đến các phép đó mức thấp, các yếu tố khác nằm ngoài phạm vị của bài viết này. Ít nhất chúng ta cần xem xét cách đảm bảo rằng nguồn điện hệ thống kiểm tra của bạn không phải là vấn đề:
  • Bắt đầu với nguồn điện có độ nhiễu thấp. Bước đầu tiên để đảm bảo rằng nhiễu không ảnh hưởng đến các phép đo mức thấp của hệ thống kiểm tra của bạn là sử dụng nguồn điện có độ nhiễu thấp. Nói chung, bộ nguồn tuyến tính gây ra ít nhiễu hơn bộ nguồn chuyển mạch và điều này làm cho chúng trở thành lựa chọn tốt hơn để cấp nguồn cho các hệ thống kiểm tra phải thực hiện các phép đo mức thấp. Ví dụ, Sorensen XT Series có nhiễu ở ngõ ra và đặc điểm kỹ thuật gợn sóng nhỏ hơn 1 mV.
  • Sử dụng cáp có vỏ bọc để kết nối nguồn điện với tải. Bạn có thể giảm thiểu nhiễu bức xạ do dây dẫn nguồn điện thu được bằng cách sử dụng cáp xoắn đôi, được bảo vệ cho cả ngõ ra và dây dẫn cảm biến từ xa, như thể hiện trong hình bên dưới. Chỉ nối tấm chắn với đất ở một đầu, tốt nhất là nối đất một điểm trên nguồn cung cấp, như được minh họa. Một điều khác mà bạn có thể làm để giảm nhiễu là sử dụng cuộn cảm kiểu chung mắc nối tiếp với các dây dẫn ngõ ra và một tụ điện shunt từ mỗi dây dẫn đến đất.
  • Tránh mất cân bằng độ tự cảm của dây tải. Bằng cách sử dụng cáp xoắn đôi được bảo vệ để kết nối nguồn cung cấp với tải, bạn cần đảm bảo rằng các dây dẫn có cùng chiều dài, điều này giúp bạn tránh bất kỳ sự mất cân bằng nào trong các dây dẫn. Kết nối trực tiếp cáp với DUT cũng giúp bạn tránh bất kỳ sự mất cân bằng nào.
  • Loại bỏ các vòng nối đất. Một cách khác để giảm thiểu nhiễu dẫn là loại bỏ các vòng nối đất. Hệ thống chỉ nên có một kết nối với mặt đất. Trong hệ thống tủ rack, nơi bạn có nhiều điểm nối đất, hãy giữ cho đường phân phối DC tách biệt với các đường dẫn mang dòng nối đất khác. Nếu cần, bạn có thể cách ly nguồn điện khỏi mặt đất.
  • Sử dụng tụ điện rẽ nhánh ở tải để làm phẳng các xung điện áp. Nếu tải của bạn thay đổilượng dòng điện được lấy từ nguồn cung cấp một cách nhanh chóng, nó có thể gây ra đột biến điện áp. Thêm một tụ điện rẽ nhánh gần tải sẽ giúp giảm những xung đột đó .. Tụ điện phải có trở kháng thấp ở tần số kiểm tra cao nhất.

Các thông tin liên quan