Kỹ thuật

Góc kỹ thuật

2022.03.30
Kunbus

Cấu hình dễ dàng với PiCtory

PiCtory là một công cụ hoàn hảo để định nghĩa vị trí vật lý của các mô-đun phần cứng, cũng như tên đại diện của đầu vào và đầu ra. Các định nghĩa này được ghi vào tệp JSON và được sử dụng bởi driver chính PiControl của chúng tôi và tất cả các driver khác. PiCtory cũng cho phép bạn xác định các giá trị cấu hình cho các mô-đun phần cứng hoặc driver đã cài đặt.

Vì vậy, đây là các tính năng của PiCtory:

 • Ứng dụng dựa trên trình duyệt - không cần cài đặt riêng
 • Chế độ xem dạng tree-view của danh mục thiết bị, bạn có thể thêm các định nghĩa thiết bị của riêng mình
 • Các thiết bị được đặt bằng cách kéo và thả giống như chúng được bố trí trên DIN-rail
 • Vị trí của các thiết bị được hỗ trợ bởi các quy tắc
 • Các thiết bị và adapter khác được thể hiện bằng hình ảnh
 • Bạn nhận được thông tin chi tiết cho từng thiết bị trên bảng dữ liệu thiết bị
 • Hệ thống dựa trên file (không có cơ sở dữ liệu nào được sử dụng)
 • Sử dụng các định dạng xuất linh hoạt và có thể thay đổi
 • Xuất trực tiếp khai báo ST VAR_GLOBAL tuân thủ EN 61131-3
 • Tất cả các file có liên quan được lưu ở định dạng JSON tiêu chuẩn có thể đọc được của trình soạn thảo văn bản (không có tệp nhị phân)
 • Cấu hình hoàn chỉnh có thể được lưu dưới dạng tệp RSC (“Cấu hình hệ thống RevPi”)
 • Chạy trên tất cả các máy chủ web có hỗ trợ PHP

Revolution Pi là một hệ thống có tính mô-đun và có thể mở rộng. Ví dụ. bạn có thể viết driver của riêng mình để hỗ trợ và tích hợp trơn tru phần cứng cụ thể của bạn vào hệ thống. Bộ xử lý ảnh trung tâm là liên kết giữa tất cả các thành phần. Các thành phần này - mô-đun phần cứng hoặc ứng dụng phần mềm - luôn trao đổi dữ liệu của chúng thông qua bộ xử lý ảnh trung tâm. Để có được kết quả này, mọi driver hoặc ứng dụng phần mềm phải biết cụ thể ở đâu (tức là tại địa chỉ nào) để tìm các giá trị quy trình đơn lẻ. Giả sử hệ thống của bạn sử dụng hai RevPi DIO và bạn đã kết nối light barrier số 17 với đầu vào số 5 của mô-đun DIO thứ hai. Ứng dụng của bạn (ví dụ: PLC mềm) cần biết tại địa chỉ nào của bộ xử lý ảnh trung tâm mà nó có thể tìm thấy trạng thái của light barrier # 17. Bây giờ đây là điểm mà PiCtory đi vào.

 

PiCtory là một ứng dụng trình duyệt. Điều đó có nghĩa là nó đang chạy trên một máy chủ web và bạn có thể truy cập vào giao diện người dùng bằng một trình duyệt thông thường. Chúng tôi đã cài đặt sẵn máy chủ web trên RevPi Core nhưng bạn cũng có thể sử dụng phiên bản nhỏ, có thể cài đặt cho PC Windows. PiCtory hỗ trợ bạn xác định mọi tín hiệu IO của hệ thống. Bạn có thể xác định tên tượng trưng (“light barrier # 17”) và xác định “adapter” nào đang phân phối hoặc đọc dữ liệu (đầu vào số 5 của mô-đun DIO #2 bên trái của RevPi Core). “Adapter” là từ đồng nghĩa với một mô-đun phần cứng được kết nối qua PiBridge hoặc bất kỳ “thiết bị ảo” nào. Đây là phần mềm driver mà một lượng bộ nhớ nhất định được cấp phát trong bộ xử lý ảnh trung tâm và các giá trị quy trình có tên tượng trưng có thể được xác định.

 

Sau khi bạn đã xác định tất cả các tín hiệu IO, PiCtory sẽ tính toán các địa chỉ chính xác trong bộ xử lý ảnh trung tâm và ghi chúng (cùng với các tên tượng trưng) vào một tệp JSON. Các driver như PiControl đọc file này trong khi khởi động và do đó biết nơi lấy hoặc đặt dữ liệu quy trình. Nếu bạn định viết driver hoặc phần mềm ứng dụng riêng, bạn cũng có thể đọc file này để lấy địa chỉ cần thiết. Nhưng chúng tôi thậm chí còn cung cấp một cách dễ dàng hơn nhiều để lấy thông tin này: Chỉ cần sử dụng một lệnh gọi phần mềm tới một chức năng của PiControl. Bạn cần sử dụng tên đại diện làm tham số, lấy lại địa chỉ bắt đầu và độ dài của dữ liệu để biết nơi ghi hoặc đọc dữ liệu trong bộ xử lý ảnh trung tâm (sử dụng lại các lệnh gọi hàm để thực hiện điều đó).

 

PiCtory không hỗ trợ bạn bằng cách quản lý bộ xử lý ảnh trung tâm. Nó là một công cụ cấu hình cho phép định nghĩa bất kỳ giá trị cấu hình nào cho bất kỳ adapter nào (mô-đun phần cứng hoặc driver) và gửi chúng vào file JSON. PiControl đọc các giá trị cấu hình này trong khi khởi động và truyền chúng đến tất cả các mô-đun RevPi được kết nối với PiBridge. Ví dụ: mô-đun RevPi DIO cần biết loại đầu ra của mỗi chân đầu ra, đó có thể là chuyển mạch ở trạng thái cao hoặc kéo đẩy được xác định bằng thông tin cấu hình.

 

PiCtory được lập trình để rất linh hoạt và cũng sẽ hoạt động với các thiết bị hoặc driver do bạn xây dựng. Nhưng làm thế nào để PiCtory biết có bao nhiêu giá trị xử lý và loại giá trị nào mà phần cứng hoặc driver của bạn có thể xử lý? Và làm thế nào nó biết được giá trị cấu hình nào mà phần cứng hoặc driver của bạn cần và những giá trị này được gọi là gì? Điều đó khá dễ dàng với PiCtory: Phải có file “Hồ sơ adapter RevPi” (“tệp RAP”) cho mỗi adapter. PiCtory đọc các file này và nội dung của chúng cho biết dữ liệu Io nào được xử lý bởi adapter và cài đặt cấu hình nào sẽ có sẵn. Bạn thậm chí có thể xác định các quy tắc trong file đó, ví dụ: sẽ buộc người dùng chỉ đặt adapter trên một số vị trí nhất định của DIN-rail (ví dụ: mô-đun RevPi Gate chỉ được phép làm thiết bị cuối cùng ở bên trái hoặc bên phải của PiBridge. File RAP có thể được viết bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào. Bạn sẽ nhận được thêm thông tin trong các bài viết tiếp theo.

 

Vì vậy, bạn có thể dễ dàng xác định tất cả các thông số hệ thống của một hệ thống RevPi mô-đun bằng cách sử dụng PiCtory. Ngoài ra còn có một chức năng xuất sử dụng các định dạng có thể sử dụng và tất nhiên bạn có thể lưu toàn bộ cấu hình và cài đặt môi trường dưới dạng “RSC” file (“Filr cấu hình RevPi”).

 

Có thể những đề cập trên mang tính lý thuyết nhiều và bạn sẽ thích một lời giải thích thực tế hơn. Vì vậy, đây là một quy trình làm việc đơn giản với PiCtory:

 1. Khởi động trình duyệt và nhập địa chỉ của máy chủ web PiCtory (máy chủ đã chạy trên RevPi Core hoặc có thể được cài đặt trên PC windows bằng phần mềm của chúng tôi): Danh mục adapter hiển thị dạng tree-view của tất cả các adapter có sẵn và các loại phụ (các phiên bản). Driver riêng có thể được thêm vào. Khi bạn nhấp vào một adapter, bảng dữ liệu sẽ được tải. Bạn nhận được hình ảnh hoặc biểu tượng của adapter và tất cả thông tin cần thiết để đưa ra lựa chọn phù hợp. Các bảng dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các tệp HTML đơn giản nên chúng có thể được thay đổi hoặc thêm vào.
 2. Kéo và thả tất cả các adapter bạn cần vào không gian làm việc trung tâm. Hình ảnh hoặc biểu tượng sẽ được hiển thị ở đó bằng cách sử dụng ba hệ số thu phóng khác nhau. Bạn có thể chỉ cần sắp xếp lại các adapter bằng cách sử dụng chuột cho đến khi chúng giống với cách sắp xếp thực tế trên DIN-rail. PiCtory kiểm tra xem các vị trí có được phép hay không. Bất kỳ adapter nào khác không phải là mô-đun phần cứng (ví dụ: driver Modbus của chúng tôi) có thể được đặt trên một khu vực dành riêng của không gian làm việc.
 3. Mỗi adapter được đặt trên không gian làm việc tạo ra một mục nhập trong bảng có thuộc tính adapter. Trong bảng này, bạn có thể định nghĩa tên tượng trưng cho adapter (ví dụ: “DIO_2_light_sensors”) và có thể chọn biến thể nếu có.
 4. Tất cả các dòng vào và ra đã xác định của adapter được định nghĩa trong file RAP, được liệt kê trong bảng giá trị. Bạn có thể xác định các tên tượng trưng cho chúng cũng như các giá trị và nhận xét tiêu chuẩn.
 5. Cuối cùng, bạn cần kiểm tra mọi thứ và bắt đầu xuất các file được sử dụng bởi PiControl và Soft-PLC hoặc các ứng dụng khác. Cuối cùng, bạn lưu toàn bộ dự án PiCtory dưới dạng tệp RSC và hoàn tất!

Các thông tin liên quan