Ống lót (ổ trục)

  • Dòng sản phẩm PRO Line mang đến các giải pháp gồm các đầu dò tiệm cận cùng phụ kiện hiệu suất cao, đáng tin cậy nhất trên thế giới.
  • Các sản phẩm sẽ bảo vệ các máy móc và ứng dụng công nghiệp quan trọng, đi kèm với mức giá tốt nhất trong ngành.

Các loại ống lót thường

DM901-1A

DM901-1A

Ống lót 1/2-14 NPT với lỗ ren 3/8-24

DM903-1A

DM903-1A

Ống lót 3/4-14 NPT đến 3/4-14 NPSM với lỗ ren 3/8-24

DM904-1A

DM904-1A

Ống lót 3/4-14 NPT đến 3/4-14 NPT với lỗ ren 3/8-24

DM905-1A

DM905-1A

Ống lót 1/2-14 NPT đến 3/4-14 NPSM với lỗ ren 3/8-24

Các loại ống lót 8mm

DM911-1A

Ống lót 1/2-14 NPT với lỗ ren M10x1

DM915-1A

Ống lót 1/2-14 NPT đến 3/4-14 NPSM với lỗ ren M10x1

Ống lót tiêu chuẩn 5mm FFV

DM924-1A

Ống lót 3/4-14 NPT đến 3/4-14 NPT với lỗ ren 1/4-28