Ống lót (ổ trục)

CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các loại ống lót thường

DM901-1A

DM901-1A

Ống lót 1/2-14 NPT với lỗ ren 3/8-24

DM903-1A

DM903-1A

Ống lót 3/4-14 NPT đến 3/4-14 NPSM với lỗ ren 3/8-24

DM904-1A

DM904-1A

Ống lót 3/4-14 NPT đến 3/4-14 NPT với lỗ ren 3/8-24

DM905-1A

DM905-1A

Ống lót 1/2-14 NPT đến 3/4-14 NPSM với lỗ ren 3/8-24

Các loại ống lót 8mm

DM911-1A

Ống lót 1/2-14 NPT với lỗ ren M10x1

DM915-1A

Ống lót 1/2-14 NPT đến 3/4-14 NPSM với lỗ ren M10x1

Ống lót tiêu chuẩn 5mm FFV

DM924-1A

Ống lót 3/4-14 NPT đến 3/4-14 NPT với lỗ ren 1/4-28