Trang chủ / Sản phẩm / Connection Technology Center / PRO Proximity Probe / DM915-1A

DM915-1A

Thông tin

  • Ống lót 1/2-14 NPT đến 3/4-14 NPSM với lỗ ren M10x1

DM915-1A size

Tài liệu tham khảo

Các sản phẩm liên quan