Trang chủ / Sản phẩm / Connection Technology Center / PRO Proximity Probe / DM924-1A

DM924-1A

DM924-1A

Thông tin

  • Ống lót 3/4-14 NPT đến 3/4-14 NPT với lỗ ren 1/4-28

DM915-1A size

Tài liệu tham khảo

Các sản phẩm liên quan