Trang chủ / Sản phẩm / Connection Technology Center / CTC Line / JV2R

JV2R

JV2R

Thông tin

  • Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 ổ cắm, bọc vỏ Viton® với chèn PPS, để sử dụng với gia tốc kế công nghiệp 2 chân thu nhỏ, gắn cố định
  • Nhiệt độ tối đa 350°F (177°C)

Tài liệu tham khảo

  • Datasheet tại đây.

Các sản phẩm liên quan