Trang chủ / Sản phẩm / Connection Technology Center / CTC Line / J2R

J2R

J2R

Thông tin

  • Đầu nối kiểu Mini-MIL 2 ổ cắm dành cho gia tốc kế công nghiệp 2 chân thu nhỏ, đúc bằng PPS
  • Nhiệt độ tối đa 392°F (200°C)

Tài liệu tham khảo

  • Datasheet tại đây.
  • Chứng nhận của sản phẩm tại đây.
  • Xem thêm thông tin sản phẩm tại đây.

Các sản phẩm liên quan