Trang chủ / Sản phẩm / Connection Technology Center / CTC Line / B3N

B3N

B3N

Thông tin

  • Đầu nối bằng Silicon kiểu MIL 3 ổ cắm, gắn cố định, kín khít
  • Chèn Nylon
  • Nhiệt độ tối đa 250°F (121°C)

Tài liệu tham khảo

  • Datasheet tại đây.
  • Hình ảnh 3D của sản phẩm tại đây.
  • Thông tin khác của sản phẩm tại đây.